“Malzemenin Doğası” sergisi, gündelik hayatta nesnelerle, görüntülerle ve anlarla; yani şeylerle sürekli yeniden kurulan ve değişen ilişkilerimize odaklanan kavramsal farkındalıklar üretmeyi amaçlıyor. Uzun soluklu bir araştırma sürecinin içinden bir ilk sunum olarak doğuyor ve zemin olarak İstanbul’u seçiyor. Araştırma sürecinde referans olarak karşısına çıkan, Frank Lloyd Wright’ın (Architectural Record dergisinin Nisan-Ağustos 1928 arasında yayınlanan beş sayısında yer alan) “Malzemelerin Anlamı” (The Meaning of Materials) başlıklı yazı dizisini paralel okuma olarak öneriyor ve eleştirel jestlerle metne atıfta bulunuyor. Davet edilen çalışmalar, makalede mimari bağlamda tanımlanan ‘malzemenin doğası’ referansının ve devamındaki tartışmaların getirdiği doğa, bütünsellik ve samimi ifade gibi kavramları sanat bağlamında yeniden tarifleme güdüsüyle sergileniyor.  Sergi, yer ve zaman ilişkisini çaprazlama kurarak; İstanbul bağlanında şehrin değişen topografisine eklemlenecek bir tartışma ile açılacak. 


Serginin küratörü Misal Adnan Yıldız, bu projede Kristina Kramer ile diyalog halinde çalışmaktadır. The exhibition project, “(the) Nature of (the) Material” aims to develop conceptual awareness on the transforming relationships that we establish and reestablish with things; objects, images and moments in everyday life. As the first presentation of a potentially long term research project, it determines İstanbul as its first location of becoming an exhibition room. It proposes the series of five articles entitled ‘’The Meaning of Materials‘’ written by Frank Lloyd Wright and first published by Architectural Record (during April-November 1928) as a reference point and parallel reading. It intends to go back to these texts with critical gestures. The selected works are presented together on the basis of a curatorial motivation that the exhibit reformulates such terms as ‘nature, integrity, frank expression’ that depart from the reference of ‘the nature of the material’- clearly defined through these articles- and its further discussions. For the opening event, there will be a discussion program, which is based on a diagonal relationship between the location and timing of the exhibition -about the transforming topography of the city.


Curated by Misal Adnan Yıldız in dialogue with Kristina Kramer.
Image:

Florian Zeyfang, 1. Mai 2003, thirty-three prints, 29x36cm

Co-produced with Künstlerhaus Stuttgart Destekleriyle / with the kind support of:

installation view

installation view

Florian Zeyfang

Ulrike Buck

Ceren Oykut

Ceren Oykut

Sophie Reinhold

Ulrike Buck

Ziad Antar

imajlar/photos: Ege Kanar